Tabliczki znamionowe

 visual_typenschild

W przypadku pytań technicznych i reklamacji prosimy o przygotowanie danych z tabliczek znamionowych znajdujących się na oknach dachowych. Te dane są nam potrzebne do prawidłowego zidentyfikowania typu okna, które Państwo posiadają. W ten sposób możemy szybciej i skuteczniej służyć Państwu radą oraz pomocą. 
Tabliczki znamionowe znajdą Państwo w poniższych typach okien w miejscach, które wskazują przygotowane poniżej animacje (wystarczy kliknąć na dolnej części animacji).

Okno dachowe

Designo R8 H/K / 84 H/K

 

Designo R7

Okno dachowe

Designo R7 H/K / 73 H/K

Designo R4

Okno dachowe

Designo R4 H/K / 43 H/K

Designo R6

Okno dachowe

Designo R6 H/K / 64 K, 62 H, 61 H

R3

Wyłaz dachowy

WDA R3 H/K / WDA 31 H/K

ZRO/ZMA

Akcesoria

zewnętrzne ZRO ZMA

ZRV

Akcesoria

wewnętrzne