Impressum

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:


Roto-Store e. K.
Właściciel: Sven Sinram
Hauptstr. 29
01877 Naundorf
Niemcy
Telefon: +4935930559678
Fax: +493593055857
E-Mail: info@roto-store.pl
VAT UE.: DE 209 297 052
wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Dresden
Numer w rejestrze handlowym HRA 7485
 
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Od 12.03.2019 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.