Impressum

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Sven Sinram Internet Trade
ul. Budowlanych 1
48-200 Prudnik
Polska
Telefon: +48 608 456 220
E-Mail: info@roto-store.pl

 

NIP:  5263233709

REGON:  52476865

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

Od 12.03.2019 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.